سایت شماره یک اصفهان

 

  • سایت شماره یک اصفهان
  • زمینه فعالیت: ساخت انواع قطعات پلیمري و کامپوزیتی خودرو، قطعات فلزي و قطعات پلیمرى رنگى و مجموعه سازى
  • متراژکل :۵۰۰۰۰ متر مربع
  • تعداد سالن هاي تولید: ۱۷عدد سالن به شرح ذیل: تزریق پلاستیک، خط پرس شاپ، واحد SMC ،خط رنگ و تولید و مونتاژ قطعات کامپوزیت
  • واحد تزریق قطعات پلیمري:

شامل سه سالن مجزا که مشتمل بر ۲۸ دستگاه تزریق در تناژهاي کاري۳۰۰ تا ۲۷۰۰ تن می باشد. این واحد در زمینه تولید انواع قطعات پلیمري خودرو از جمله انواع سپرهاي خودرو فعالیت می نماید.

  • واحد فلزي (پرسکاري): شامل دو سالن مجزا که وظیفه تولید قطعات فلزي بدنه خودرو شامل گلگیرها، درب موتور و غیره را برعهده دارد. این مجموعه شامل ۹ عدد پرس هیدرولیک و مکانیک با ظرفیت ۱۶۰ تا ۱۲۵۰ تن. شایان ذکر است خط مونتاژ این واحد رباتیک مى باشد.
  • واحد کامپوزیت (SMC): شامل سه سالن بالغ بر۳۱۲۰ متر مربع که یک سالن خط پیوسته تولید شیت SMC و دو سالن دیگر تولید و مونتاژ قطعات کامپوزیتی را برعهده دارند.
  • واحد رنگ:

این واحد شامل خط تمام مکانیزه رنگ آمیزي قطعات پلیمري می باشد که در دو سالن به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع بنا شده است و ظرفیتی بالغ بررنگ آمیزي ۲۲۰۰ قطعه سپر در یک شبانه روز را دارد.

  • واحد ساخت و پشتیبانی :

در زمینه ساخت و مهندسی نیز شرکت داراي سالن مجزا که داراي دستگاه هاي ماشینکاري CNC از جمله دستگاه هاي تراش، فرز واسپارك می باشد.

  • انبارها:

این سایت داراي ۷ سالن سرپوشیده جهت انبارش قطعات تولیدي خود مشتمل بر۸۰۰۰ مترمربع می باشد که در سایت شماره یک اصفهان حدود ۱۰۰ نفر نیروي ستادي و بالغ بر۲۴۰ نفر نیروي صف مشغول به کار هستند.