گواهینامه ها

گواهینامه ها و استاندارد های شرکت سروصنعت سپاهان

شرکت سروصنعت سپاهان به منظور جلب رضایت مشتریان ، حفظ بازارهای داخلی و راه یافتن به بازارهای جهانی ، استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO TS و مراقبت از آن و همچنین افزایش بهره وری را در دست کار خود قرار داده است.

شرکت سرو صنعت سپاهان در سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ گواهینامه  ISO TS/16649 و گرید B ساپکو گردید

 

  • ماموریت (جهت گیری های کلان سازمان)
  • افزایش رضایت مشتری از طریق بهبود کیفیت و تحویل به موقع
  • توجه به ظرفیت های تولید در جهت نیل به توسعه بازار و محصول
  • بازبینی و ارتقا فرآیند ها و مهندسی مجدد آن ها با گنجانده شدن الزامات محیط زیست در نظام مدیریتی سازمان و سنجش – اثربخشی آن
  • حفظ بهبود و توسعه سرمایه انسانی از طریق استقرار و رشد مدل های منابع انسانی

 

  •  چشم انداز
  • سرآمدی در تولید قطعات پلیمری ، کامپوزیت ، فلزی و رنگی

 

  • ارزش های سازمانی
  • تولید ناب با حفظ کرامت انسان و محیط زیست