پراید

مجموعه سپر جلو پراید

شماره فنی محصول : ……………  

پوسته این قطعه از مواد کامپاند پلی پرو پیلن (PP)با الاستومر (POE) همراه با مستر بچ طوسی با ضربه پذیری بالا مقاوم به هوا زدگی و مقاوم به UV با رنگ ثابت تولید می شود.

محصول کامل شامل اجزاء : قطعه فلزی جهت نصب پلاک (از جنس ورق فولادی ST37)

مجموعه سپر عقب پراید

شماره فنی محصول :  ……………

پوسته این قطعه از مواد کامپاند پلی پرو پیلن (PP)با الاستومر (POE) همراه با مستر بچ طوسی با ضربه پذیری بالا مقاوم به هوا زدگی و مقاوم به UV با رنگ ثابت تولید می شود.