دانگ فنگ

مجموعه براگیر(اسپویلر) عقب دانگ فنگ

شماره فنی محصول: IK008540TA

این قطعه از شیت کامپوزیت به روش SMC تولید می شود .این قطعه در عقب خودرو و بالای درب صندوق نصب می گردد.