پژو ۲۰۷

مجموعه سپر جلو

شماره فنی محصول : ۹۶۸۶۴۶۳۴۷۷

پوسته این قطعه از مواد کامپاندینگ پلی پروپیلن (PP ) با ا ستومر(POE ) همراه با مستر بچ مشکی با ضربه پذیری با مقاوم به هوا زدگی و مقاوم به UV با رنگ ثابت تولید می شود.
این محصول در سه آپشن با پرایمر ،بدون پرایمر و رنگی قابل ارائه می باشد.

مجموعه سپر عقب

شماره فنی محصول : ۹۶۸۶۴۳۳۲۷۷
پوسته این قطعه از مواد کامپاندینگ پلی پروپیلن (PP ) با ا ستومر(POE ) همراه با مستر بچ مشکی با ضربه پذیری با مقاوم به هوا زدگی و مقاوم به UV با رنگ ثابت تولید می شود.
این محصول در سه آپشن با پرایمر ،بدون پرایمر و رنگی قابل ارائه می باشد.