کامپاند مهندسی

واحد کامپاند

واحد کامپاند شامل سه سالن تولید و انبار وظیفه تولید انواع کامپاند ھای مھندسی مصرفی شرکت را بر عھده دارد. این واحد با بهرمندی از دو خط تولید اکسترودر ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۰٫۰۰۰ کیلوگرم کامپاند مھندسى را دارد و در طرح توسعه، افزایش دو برابري ظرفیت تولیدي مد نظر می باشد. واحد ساخت و پشتیبانی ( نت ) با بهرمندی از دستگاه ھاي ماشینکاري CNC از جمله دستگاه ھاي تراش، فرز و اسپارك، وظیفه طراحی ، تولید ، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری انواع قالب های مورد نیاز واحد های دیگر را بر عهده دارد.