سایت تهران

سایت تهران

• زمینه فعالیت: تولید قطعات پلیمری ، قطعات پلیمری رنگی، تولید قطعات اکسترودر جهت زه هاى تزئینى، مجموعه سازی

• متراژکل: ۳۴٫۰۰۰ مترمربع، که فاز یک آن در ۶٫۵۰۰ مترمربع عملیاتی و طرح توسعه فاز دوم به مساحت ۴۰٫۰۰۰ مترمربع در دست اجرا می باشد.

• زمینه فعالیت: تولید انواع قطعات پلیمري، قطعات پلیمرى رنگى، قطعات کامپوزیتی، قطعات فلزي و مجموعه سازى

• متراژکل: ۵۰٫۰۰۰ مترمربع