سایت شماره یک اصفهان

سایت شماره یک واقع در اصفهان

• زمینه فعالیت: تولید انواع قطعات پلیمري، قطعات پلیمرى رنگى، قطعات کامپوزیتی، قطعات فلزي و مجموعه سازى
• متراژکل: ۵۰٫۰۰۰ مترمربع