پرس شاپ

خط پرس شاپ (فلزی)

این واحد شامل دو سالن مجزا که وظیفه تولید قطعات فلزي بدنه انواع خودرو شامل گلگیرها، درب موتور و غیره را برعهده دارد. این مجموعه شامل ۹ عدد پرس هیدرولیک و مکانیک با ظرفیت ۱۶۰ تا ۱۲۵۰ تن می باشد. این واحد مجهز به خط مونتاژ رباتیک می باشد.