تزریق پلاستیک

خط تزریق پلاستیک (پلیمری)

این واحد شامل سه سالن مجزا، مشتمل بر ۲۸ دستگاه تزریق در تناژهاي کاري ۱۳۸ تا ۲۷۰۰ تن می باشد. فعالیت این واحد در زمینه تولید انواع قطعات پلیمري خودرو از جمله انواع سپرهاي خودرو و متعلقات آنها می باشد.