ساخت و پشتیبانی

ساخت و پشتیبانی

واحد ساخت و پشتیبانی ( نت ) با بهرمندی از دستگاه ھای ماشینکاري CNC از جمله دستگاه ھاي تراش، فرز و اسپارك، وظیفه طراحی ، تولید ، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری انواع قالب های مورد نیاز واحد های دیگر را بر عهده دارد.